เกี่ยวกับเรา บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษา

บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษา

บริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จำกัด บริษัทแปลภาษาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ให้บริการแปลภาษา บริการแปลเอกสาร โทร 063-357-3555 หรือ 085-348-3888

เราคือทีมงานนักแปลที่มีประสบการณ์แปลมามากกว่า 10 ปี ผ่านงานแปลมามากกว่า 10,000 ชิ้น แปลสิทธิบัตรมามากกว่า 150 เรื่องต่อ 1 ปี (รวมแล้วมากกว่า 500 เรื่อง) ให้บริการแปลเอกสารที่มีความถูกต้อง แม่นยำ พร้อมคำปรึกษาด้านการจัดเตรียมเอกสาร และการแปลเอกสารให้แก่ลูกค้ามาเป็นเวลานาน จึงทำให้เรา บริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทแปลเอกสารที่ลูกค้าเลือกใช้บริการแปลเอกสารเสมอ เพราะความเป็นมืออาชีพ และความรู้และประสบการณ์ที่มอบให้แก้ลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรามักจะกลับมาใช้บริการแปลเอกสารกับเราเสมอ 

บริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีคุณวุฒิพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้า 

ทีมบริหารบริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา บริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จำกัด (4 ท่าน)

ระดับการศึกษา:

ระดับปริญญาตรี: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาโท: University of Warwick (ประเทศอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาเอก: มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึษาและนักแปล: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

ควมเชี่ยวชาญในการให้บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษา

ความเชี่ยวชาญ: เอกสารราชการ, เอกสารการแพทย์, เอกสารวิศวกรรมศาสตร์, เอกสารกฎหมาย, เอกสารขอวีซ่า, สิทธิบัตร, คู่มือเครื่องจักร, สัญญา ฯลฯ

ความถนัดของภาษา: ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น

ประสบการณ์: ประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารมากกว่า 10 ปี

ระดับภาษาอังกฤษ: IETLS มากกว่า 6.5 ทุกท่าน

ข้อมูลบริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา

บริษัทแปลเอกสาร สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105559144591 ชื่อ บริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จำกัด ที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 23/4 ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 มีวัตถุประสงค์ให้บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษา บริการให้คำปรึกษาเรื่องการขอวีซ่า การเดินทางไปต่างประเทศ บริการแปลสิทธิบัตร ฯลฯ 

ทีมงานแปลของเรา มีความเชี่ยวชาญในการแปลสิทธิบัตรเป็นอย่างมาก และมีประสบการณ์แปลสิทธิบัตรมามากกว่า 150 เรื่องต่อ 1 ปี โดยให้บริการลูกค้าครอบคลุมหลายประเทศ ที่ต้องการเข้ามาจดสิทธิบัตรในประเทศไทย มีการแปลที่ถูกต้องและแม่นยำสูง

ติดต่อขอรับบริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษาได้ที่ info@stardusttranslation.com หรือโทร 085-348-3888 , 063-357-3555 หรือติดต่อง่ายผ่านไลน์ Line: @stardusttrans

 

Visitors: 76,760