อัตราค่าบริการของ บริษัทแปลเอกสาร สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น

บริษัทแปลเอกสารของเรา เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นกลาง ลูกค้าสามารถใช้บริการแปลเอกสารโดยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ไม่หลอกลวงลูกค้า ให้บริการให้คำปรึกษา
ฟรี เสนอราคาให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเสนอราคา สามารถส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ที่

เนื่องจากค่าบริการแปลเอกสารของเราแตกต่างกันออกไป จึงต้องแบ่งสัดส่วนและหมวดหมูดังต่อไปนี้

อัตราค่าบริการแปลเอกสารราชการ

รายละเอียด

ไทย–อังกฤษ ราคา บาท / 1 หน้า

แปลสูติบัตร-มรณบัตร

400

หนังสือรับรองการเกิด

400

ใบรับรองโสด

400-600

ใบสำคัญการสมรส คร.3/ ใบสำคัญการหย่า คร. 7 / หน้า-หลัง

300

ทะเบียนสมรส คร.2/ ทะเบียนหย่า คร.6 

300

หนังสือให้ความยินยอม

400

ทะเบียนครอบครัว คร.22

600

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ทะเบียนบ้าน

250

บัตรประชาชน

250

หนังสือรับรองความประพฤติ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

450

หนังสือรับรองที่อยู่ในไทย

500

ทะเบียนราษฎร์ ทร.14/1

450

หนังสือรับรองอาชญากรรม

600

บันทึกประจำวันสำนักงานตำรวจ

500-600

โฉนดที่ดิน 

300

หนังสือรับรองบริษัท หน้าแรก/ข้อควรทราบ หน้าที่ 2

450

วัตถุประสงค์บริษัท

350-500

บอจ.5

400

ทะเบียนการค้า พค.0403/ ทะเบียนพาณิชย์ พค.0401/ภพ.20

250

ภงด. 91/ภงด.53/ภพ.30

650

ใบอนุญาตนำเที่ยว

350

ทรานสคริปจาก กระทรวงศึกษาธิการ หรือ มหาวิทยาลัยของไทย

600-700

เอกสารอื่น ๆ จำเป็นประเมินราคาก่อนทุกครั้งค่ะ

 

ราคานี้ไม่รวมค่าเร่งด่วนและเอกสารบางรายการเร่งด่วนไม่ได้
ค่าบริการเร่งด่วน หน้าละ  50-200 บาท
ค่าทำสำเนารับรองเอกสารแปลเพิ่มจากชุดที่แปล หน้าละ 50 บาท

 

 

ค่าแปลเอกสารกฎหมาย

รายละเอียด

ไทย–อังกฤษ ราคา บาท / 1 หน้า

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ออกโดยสำนักงานที่ดิน

450

สัญญาทั่วไป 

ประเมินตามเอกสาร

บันทึกข้อตกลง 

ประเมินตามเอกสาร

ใบมอบอำนาจ

ประเมินตามเอกสาร

คำพิพากษา/คำฟ้อง/คำร้อง

ประเมินตามเอกสาร

สัญญาเฉพาะทาง

ประเมินตามเอกสาร

***ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Angsana 16 หรือ Times New Roman 12 เว้นวรรค 1.15 (ขั้นต่ำ) และจำนวนคำไม่เกิน 400 คำต่อหน้า จัดหน้ากระดาษาปกติ***

คิดขั้นต่ำ 300 คำต่อหน้า

ค่าบริการแปลเอกสารอื่น ๆ เช่น

รายละเอียด

ไทย–อังกฤษ ราคา บาท / 1 หน้า

คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ

ประเมินตามเอกสาร

ระเบียบข้อบังคับการทำงาน

ประเมินตามเอกสาร

เอกสารบริษัท งบการเงิน รายงานประจำปี

ประเมินตามเอกสาร

เว็บไซต์ (รับไฟล์ Word หรือ Excel เท่านั้น)

ประเมินตามเอกสาร

เอกสาร ISO

ประเมินตามเอกสาร

เอกสารเฉพาะทางอื่น ๆ

ประเมินตามเอกสาร

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ประเมินตามเอกสาร

 

อัตราค่าบริการรับรองเอกสาร

การรับรอง

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
แบบ ธรรมดา (3-4 วันทำการหลังจากได้คิว)

เอกสารบริษัทที่ไม่ใช้แบบฟอร์ม (ตามระยะเวลาที่กรมการกงสุลใช้ 15-45 วันทำการ)

1,200 บาทต่อเอกสาร 1 ท่าน ไม่จำกัดจำนวนชุด รวมค่าบริการจองคิวและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (เฉพาะในประเทศ) แล้ว

ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียม
คำสั่งศาลและเอกสารสัญญาอื่น ๆ ค่าธรรมจะแตกต่างออกไป กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

รับรองเอกสารที่สถานทูต

2,000 บาทต่อเอกสาร 1 ท่าน ไม่จำกัดจำนวนชุด

ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมของสถานทูตที่จะเกิดขึ้น และค่าบริการแปลเอกสาร
เอกสารที่จะนำไปรับรองสถานทูตต้องผ่านการรับรองกระทรวงการต่างประเทศแล้วเท่านั้น

รับรองเอกสารโดยทนายความ
Notary Service

เริ่มต้นตราละ 1000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

เริ่มต้นที่หน้าละ 500 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าบริการแปลเอกสาร

ค่าบริการรับรองเอกสารที่ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

ติดต่อสอบถามที่ Line: @stardusttrans 

 

ข้อดีของการใช้บริการเรา
งานแปลคุณภาพ
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
การแปลเอกสารต่าง ๆ งานแต่ละชิ้นจะถูกมอบหมายให้นักแปล
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้การแปลมีคุณภาพและถูกต้อง
ตามความต้องการของลูกค้า
เรารับเฉพาะงานที่ถนัด
เราเข้าใจว่าการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้นเราจะรับงานเมื่อมั่นใจว่าจะสามารถทำให้สำเร็จลุล่วงด้วย
คุณภาพสูงสุดเท่านั้น และหากไม่มีนักแปลที่เหมาะสมสำหรับงาน
ของลูกค้าเราจะแจ้งให้ทราบโดยตรง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจใน
การเลือกบริการของเรา
บริการที่ครอบคลุม
บริการของเราไม่จำกัดเพียงแค่งานแปลภาษาเท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างภาษาอื่น ๆ
ด้วย เช่น งานล่ามภาษา การจัดอาร์ต เพื่อให้เอกสารของลูกค้า
ขึ้นรูปแบบ การถอดเสียง เพื่อแปลงเสียงจากไฟล์เสียงเป็น
ข้อความ การวางซับภาพยนต์ เป็นต้น
ค่าบริการที่เหมาะสม
เราเข้าใจว่าราคาเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อลูกค้าของเรา ด้วยเหตุนี้
เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีราคาเหมาะสมและคุณภาพที่ดีที่สุด
โดยการปรับแต่งและนำเสนอรูปแบบบริการในระดับคุณภาพ
และราคาที่คุณพึงพอใจ

ขั้นตอน
การทำงานของบริษัทเราคำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับบริการแปลเอกสาร

1. การแปลของคุณได้รับการรับรองหรือไม่?
• คำตอบ: งานแปลของเราได้รับการรับรองและมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของบริษัท ซึ่งสามารถใช้ได้ในสถานทูตและหน่วยงานราชการส่วนใหญ่

2. คุณคิดค่าบริการเท่าไหร่?
• คำตอบ: ขึ้นอยู่กับลักษณะของเอกสาร จำนวนคำ สไตล์ และหน้า คุณสามารถส่งเอกสารมาให้เราเพื่อขอใบเสนอราคาได้

3. วิธีการชำระเงินที่ยอมรับคืออะไร?
• คำตอบ: โอนเงินเข้าบัญชีม QR Payment, Stripe, Line Pay, Facebook Pay, บัตรเครดิตผ่าน Stripe

4. การแปลจะถูกเก็บเป็นความลับหรือไม่?
• คำตอบ: ใช่ ในฐานะบริษัทแปลเอกสารมืออาชีพมาหลายปี เรามั่นใจว่าเอกสารของคุณจะยังคงเป็นความลับในระหว่างและหลังกระบวนการแปลเอกสาร

5. เราจะส่งเอกสารเพื่อขอใบเสนอราคาได้อย่างไร?
• คำตอบ: สามารถส่งอีเมลมาที่ info@stardusttranslation.com หรือส่งสำเนาทาง Line: @stardusttrans

6. ทำไมเราต้องเลือกคุณ?
• คำตอบ:
ประสบการณ์: เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในฐานะผู้ให้บริการด้านภาษา
ความทุ่มเท: เราทำงานร่วมกับนักภาษาศาสตร์เจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะ
การจัดส่ง: เรารับประกันการส่งมอบตรงเวลากว่า 99%
ความเป็นส่วนตัว: เราพยายามทุกวิถีทางที่จะปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลเอง ลักษณะของการแปล และข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค้าของเราให้ไว้จะถูกรักษาเป็นความลับสูงสุด คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทของเราได้ที่นี่

7. เราจะส่งเอกสารเพื่อขอใบเสนอราคาได้อย่างไร?
• คำตอบ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (พักเที่ยง เวลา 12.00-13.00 น.)

ติดต่อขอรับบริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษาได้ที่

Visitors: 77,609