บริการแปลเอกสารธุรกิจ รับแปลเอกสาร
บริการแปลเอกสารทุกประเภท โดยทีมงานนักแปลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครบถ้วน ที่เดียว

การแปลเอกสารทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจหรือทำสัญญากับซัพพลายเออร์หรือธุรกิจอื่น ๆ การนำเสนอเอกสารที่แปลได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพสูงจะช่วยให้คุณได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกและสร้างฐานลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้น การแปลธุรกิจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณและช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

การแปลธุรกิจหมายถึงกระบวนการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น สัญญา ข้อเสนอ เอกสารทางการตลาด และงบการเงิน จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทต่างๆ ต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พูดภาษาต่าง ๆ

 

นอกจากเรื่องการเพิ่มเครือข่ายการขายและการเข้าใจลูกค้า รวมถึงนำหน้าคู่แข่งดังแล้ว บริการแปลเอกสารธุรกิจยังช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างอื่นด้วย เช่น:

  1. ทำให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงตลาดต่างประเทศ: การแปลเอกสารธุรกิจเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม, และภาษาอื่น ๆ เป็นต้น ช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับนักธุรกิจต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ช่วยเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้า: การใช้บริการแปลเอกสารธุรกิจจากบริษัทที่มีคุณภาพสูง ช่วยให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและมั่นใจกับธุรกิจของคุณ และทำให้การสื่อสารระหว่างธุรกิจของคุณและลูกค้าในต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น
  3. ช่วยลดความผิดพลาด: การแปลเอกสารธุรกิจต้องมีความแม่นยำสูง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้บริการแปลเอกสารธุรกิจจากบริษัทที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพสูง จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดได้

บริการแปลเอกสารทางธุรกิจของเรามีคุณภาพสูงและราคาย่อมเยาสำหรับการแปลสัญญาการซื้อขาย สัญญาการให้บริการ สัญญาการบำรุงรักษา/การรับประกัน ข้อตกลงการรักษาความลับ สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล สัญญาการประมูลและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ รวมถึง แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลงบการเงิน แปลรายงานประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการแปลอย่างถูกต้องและมีคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ 

เอกสารธุรกิจที่เรารับแปลได้แก่

แปลหนังสือรับรองบริษัท
การแปลหนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารจดทะเบียนบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้บ่งบอกถึงสถานะความเป็นนิติบุคคล อำนาจกรรมการ ทุนจดทะเบียนบริษัท ที่อยู่จัดตั้ง และวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้นการแปลที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เข้าใจถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ การแปลหนังสือรับรองและหนังสือจดทะเบียนบริษัทมีความสำคัญอย่างมากในการประกอบกิจการด้านต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การจัดตั้งบริษัท การเปิดสาขาธุรกิจต่างประเทศ และการเข้าร่วมประมูลหรือสมัครสมาชิกสำหรับองค์กรต่าง ๆ

การแปลหนังสือรับรองและหนังสือจดทะเบียนบริษัทนั้นมีอายุการใช้งานที่ต่างกันไปตามประเภทของเอกสาร โดยสำหรับหนังสือจดทะเบียนบริษัท จะสามารถคัดได้จากทางออนไลน์ เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคาร และรับสำเนาผ่านทางช่องทางออนไลน์ ธนาคาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือทางไปรษณีย์ได้ สำหรับหนังสือรับรองบริษัท จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และการใช้งาน เช่น การใช้ในการประกอบนิติกรรมต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน จะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

แปลงบการเงิน
งบการเงินเป็นเอกสารสำคัญที่ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท รวมถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน ข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้โดยนักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัท
มีข้อควรพิจารณาหลายประการในการแปลงบการเงิน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความแม่นยำ ผู้แปลต้องแน่ใจว่างบการเงินได้รับการแปลอย่างถูกต้อง โดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมายของเอกสารต้นฉบับ สิ่งนี้ไม่เพียงต้องการความสามารถทางภาษาในระดับสูง แต่ยังต้องเข้าใจคำศัพท์ทางการบัญชีและแนวคิดทางการเงินด้วย ซึ่งนักแปลของเราพร้อมให้บริการแปลงบการเงินที่ถูกต้องและแม่นยำ

แปลรายงานประจำปี
การแปลรายงานประจำปีต้องการมากกว่าการแปลข้อความ นักแปลจะต้องคุ้นเคยกับมาตรฐานการบัญชีและคำศัพท์ทางการเงินของทั้งภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมาย นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของภาษาเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการแปลนั้นสะท้อนถึงข้อความต้นฉบับของรายงานได้อย่างถูกต้อง

ความสม่ำเสมอเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการแปลรายงานประจำปี นักแปลต้องแน่ใจว่าภาษา คำศัพท์ และรูปแบบที่ใช้ในการแปลนั้นสอดคล้องกันทั่วทั้งเอกสาร ความไม่สอดคล้องกันอาจทำให้อ่านและทำความเข้าใจรายงานได้ยาก ซึ่งนำไปสู่ความสับสนและไม่ไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทของเรามีนักแปลที่มีประสบการณ์แปลรายงานประจำปีมากกว่า 10 ปี ให้บริการแปลรายงานประจำปีแก่บริษัทมหาชนมากมาย อีกทั้งยังใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและแม่นยำตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

 

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น  บริการแปลธุรกิจระดับมืออาชีพของเรายังประกอบด้วย:

บริการแปลเอกสาร
การแปลเอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ข้อเสนอ รายงาน และสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง บริการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่แปลมีความถูกต้อง สื่อความหมายที่ตั้งใจไว้ และเป็นไปตามเจตนาของเอกสาร

บริการล่ามแปลภาษา
ล่ามแปลภาษาด้วยคำพูด เช่น ล่ามการประชุม ล่ามการสัมมนา และล่ามโทรศัพท์ จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมที่พูดภาษาต่าง ๆ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจข้อความของกันและกันอย่างถูกต้อง

การแปลเว็บไซต์
การแปลเนื้อหาเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบมัลติมีเดียจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง บริการนี้ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถสร้างเว็บไซต์หลายภาษาเพื่อลูกค้าที่พูดภาษาต่าง ๆ และขยายการเข้าถึงไปยังตลาดต่างประเทศ

การแปลซอฟต์แวร์
การแปลแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และอินเทอร์เฟซเพื่อให้เหมาะกับการตั้งค่าทางวัฒนธรรมและภาษาของกลุ่มเป้าหมาย บริการนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เป็นมิตรกับผู้ใช้ เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางภาษาและวัฒนธรรมของตลาดเป้าหมาย

ขั้นตอนการทำงานของบริษัทเรา


ติดต่อขอรับบริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษาได้ที่

Visitors: 77,609