บริการแปลเอกสารกฎหมาย บริษัทแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสารกฎหมายเป็นบริการระดับมืออาชีพที่ให้บริการแปลเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา ข้อตกลง สิทธิบัตร เอกสารศาล และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง

บริการแปลเอกสารทางกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัท สำนักงานกฎหมาย และบุคคลที่ดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก หรือมีลูกค้า คู่ค้า หรือพนักงานที่พูดภาษาต่าง ๆ ด้วยการใช้บริการแปลเอกสารกฎหมายของเรา ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการสื่อสารทางกฎหมายของนั้นถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมย์ของเอกสารอย่างแท้จริง

เอกสารที่บริษัทรับแปลได้แก่


รับแปลสัญญา

รับแปลคำสั่งศาล

รับแปลคำร้องขอจัดตั้ง
ผู้จัดการมรดก

รับแปลคำพิพากษา

รับแปลคำฟ้องคดีอาญา

รับแปลคำฟ้องคดีแพ่ง

รับแปลหนังสือสัญญา

รับแปลเอกสารกฎหมาย

รับแปลสัญญาซื้อขาย

รับแปลสัญญาเช่า

รับแปลสัญญาปกปิดความลับ

รับแปลสิทธิบัตร

บริการรับแปลเอกสารกฎหมายเป็นการให้บริการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนิติกรรม เช่น สัญญาการจ้างงาน สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาการเช่า ข้อตกลงการรักษาความลับ การรับประกัน ฯลฯ

การแปลเอกสารกฎหมายจำเป็นต้องใช้ผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเพื่อให้แปลถูกต้องและสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องใช้ศักยภาพและประสบการณ์ในการแปลคำศัพท์ทางกฎหมายแ ในการรับแปลเอกสารกฎหมายยังต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการแปลเอกสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานในอนาคตได้


เพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องจ้าง
บริษัทแปลเอกสาร สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่นในการแปลเอกสารทางกฎหมาย

ความถูกต้อง
เอกสารทางกฎหมายต้องการความถูกต้องและแม่นยำในระดับสูง ข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือการแปลผิดอาจส่งผลตามมาอย่างมาก เช่น การผิดสัญญา ความรับผิดทางกฎหมาย เราเป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารกฎหมายมืออาชีพที่มีนักแปลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความรู้เพื่อให้แน่ใจว่าการแปลนั้นถูกต้องและสะท้อนความหมายที่ต้องการของเอกสารต้นฉบับอย่างแท้จริง
ความเชี่ยวชาญ
เอกสารทางกฎหมายต้องการความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับคำศัพท์ กระบวนการ และแนวคิดทางกฎหมาย บริษัท สตาร์ดัสท์ ทราสเลชั่น ให้บริการแปลเอกสารทางกฎหมายระดับมืออาชีพมีนักแปลระดับมืออาชีพที่คุ้นเคยกับระบบกฎหมายและหลักปฏิบัติของภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมาย จบการศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิต ซึ่งมีความคุ้นเคยกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับในภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมาย ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าการแปลนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ และแปลออกมาได้ถูกต้องตามเจตนารมย์ที่แท้จริงของเอกสาร
การรักษาความลับ
เอกสารทางกฎหมายมักจะมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ เช่น ข้อมูลทางการเงิน ความลับทางการค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเรา ที่ให้บริการแปลเอกสารทางกฎหมายระดับมืออาชีพมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารจะเป็นความลับและความเป็นส่วนตัว
การควบคุมคุณภาพ
บริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลเอกสารทางกฎหมายระดับมืออาชีพมีกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าการแปลนั้นถูกต้อง สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อความที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการพิสูจน์อักษร การแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อให้แน่ใจว่างานแปลขั้นสุดท้ายตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

ขั้นตอน
การทำงานของบริษัทเรา


ติดต่อขอรับบริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษาได้ที่

Visitors: 77,608