บริการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ด้วยวัฒนธรรมที่งดงาม บรรยากาศของความเป็นไทย พิธีที่ตราตรึงใจ ประเทศจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ชาวต่างชาตินิยมมาใช้บริการจดทะเบียนสมรส
ในการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย คุณจะต้องทำตามขั้นตอนบางอย่างและปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ แม้ว่าขั้นตอนอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณและจังหวัดในประเทศไทยที่คุณวางแผนจะแต่งงาน ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงภาพรวมทั่วไปของบริการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ

1. ข้อกำหนดทางกฎหมาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและคู่ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการแต่งงานในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายต้องบรรลุนิติภาวะ และไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด
2. เอกสารประกอบ: เตรียมเอกสารที่จำเป็น รวมถึงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ใบยืนยันความสามารถในการสมรสที่ออกโดยสถานทูต และรับรองโดยสถานกงสุลในประเทศไทย และใบสำคัญการหย่าหรือมรณบัตร ถ้ามี
3. พยาน: คุณต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนที่บรรลุนิติภาวะ อีกทั้งยังต้องมีล่ามแปลภาษาไปพร้อมกันในวันที่จดทะเบียนสรม

โปรดทราบว่าขั้นตอนและข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสัญชาติของคู่สมรส และระเบียบของเขต/หรืออำเภอที่จะทำการจดทะเบียนสมรส

อย่าลืมเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสและทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยจะราบรื่นและประสบความสำเร็จ

เรามีบริการรับดำเนินการช่วยเหลือจัดเตรียมเอกสารให้คุณดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1. แปลใบรับรองความเป็นโสด และแปลสำเนาหนังสือเดินทางเป็นภาษาไทย
ขั้นตอนที่ 2. จองคิวเพื่อดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และทำการยื่นคำร้องในวันที่นัดหมาย และรับเอกสารกลับ
ขั้นตอนที่ 3. พาลูกค้าไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมล่าม และ พยาน (ขึ้นอยู่กับการตกลง)

ขั้นตอนที่ 4. เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำใบทะเบียนสมสร คร.3 และคร.3 แปลเป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 5. จองคิวเพื่อดำเนินการรับรองเอกสาร คร.2 และ คร. 3 ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และทำการยื่นคำร้องในวันที่นัดหมาย และรับเอกสารกลับ เพื่อให้คุณลูกค้านำไปยื่นขอวีซ่า หรือ ทำนิติกรรมต่างๆต่อไป (มีค่าบริการเพิ่ม)

 

ข้อดีของการใช้บริการเรา
งานแปลคุณภาพ
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแปลเอกสารต่าง ๆ งานแต่ละชิ้นจะถูกมอบหมายให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้การแปลมีคุณภาพและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
เรารับเฉพาะงานที่ถนัด
เราเข้าใจว่าการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นเราจะรับงานเมื่อมั่นใจว่าจะสามารถทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยคุณภาพสูงสุดเท่านั้น และหากไม่มีนักแปลที่เหมาะสมสำหรับงานของลูกค้าเราจะแจ้งให้ทราบโดยตรง เพื่อลูกค้ามีความมั่นใจในการบริการของเรา
บริการที่ครอบคลุม
บริการของเราไม่จำกัดเพียงแค่งานแปลภาษาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างภาษาอื่น ๆ ด้วย เช่น งานล่ามภาษา การจัดอาร์ต เพื่อให้เอกสารของลูกค้าขึ้นรูปแบบ การถอดเสียง เพื่อแปลงเสียงจากไฟล์เสียงเป็น ข้อความ การวางซับภาพยนต์ เป็นต้น
ค่าบริการที่เหมาะสม
เราเข้าใจว่าราคาเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อลูกค้าของเรา ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีราคาเหมาะสมและคุณภาพที่ดีที่สุดโดยการปรับแต่งและนำเสนอรูปแบบบริการในระดับคุณภาพและราคาที่คุณพึงพอใจ

ติดต่อขอรับบริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษาได้ที่

Visitors: 77,609